Kystkultur

Det kystkultur er, er rett og slett begrepet som blir brukt om det som preger livet langs kysten her i Norge. Ordet kystkultur brukes på flere ulike måter, det tenkes ofte at det er ment om livet og de ulike aktivitetene som var i tiden før utjevningen av livsvilkårene som virkelig fikk fart på seg etter krigen. Men begrepet kystkultur brukes også i en god del sammenheng hvor det kommer frem ulike meninger om at kystkultur er faktisk det som skjer på kysten og langs kysten her og nå, så kan fortidens kystkultur være historie og bare være et minne.

Ulike kulturarrangement er nå en del av å samle inn ulike gjenstander, fortellinger, arbeidsmetode beskrivelser og mye annet som er hovedsakelig historisk og som skal være med på å belyse hvordan fortidens kystkultur bestod av. Det blir også lagt mye arbeid i å ta vare på og også å restaurere båter, kultur landskap, bygninger og ulike bruksgjenstander i tillegg til ønske om å føre kunnskapen videre gjennom opplæring i blant annet gammelt håndverk.