Fiske

I alle land hvor det er kyst, store innsjøer eller store åpne hav så har mennesker i all tid holdt på med fiske. Fiske var helt i begynnelsen kun tenkt som en måte å få mat på bordet, rett og slett en annen form for jakt og å fange dagens lunsj eller middag på en rask og forholdsvis enkel måte. Men etterhvert så har også dette med fiske blitt tid både en sport og en hobby for mange, sportsfiske kan også igjen drives som ren fritid eller hobby aktivitet og kan varieres i det uendelig. En bruker da stang og snelle, eller harpe, pilk og deretter velger ut agnet alt etter hva slags fisk en ønsker å fange. Noe som gjør dette med fisking enda bedre er at det er mulig å holde på med både saltvanns fiske og ferskvannsfiske enten en gjør det fra land, eller om en har en båt en kan være på mens en fisker. Noe som er verdt å notere seg er at det er forbudt i Norge å fiske med levende agn som frosk og småfisk.